Steun ons

Er valt nog zeer veel werk te verrichten op gebied van pancreascarcinoom en periampullaire tumoren. De DPCG ontvangt geen primaire financiering en is dan ook volledig afhankelijk van donaties, subsidies en sponsoring van derden. Graag willen wij U daarbij om hulp vragen. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Door uw bijdragen kunnen wij op een gestructureerde manier werken aan het verbeteren van de overlevingskansen van patiënten met pancreas- en periampullaire tumoren.

Indien U de DPCG wil op een meer structurele manier wil sponsoren dan is ook een afspraak met een of meer bestuursleden mogelijk, mail voorzitter of secretaris. Mogelijke vormen van structurele sponsoring zijn bijvoorbeeld sponsoring van bepaald wetenschappelijk onderzoek, instellen van een reisbeurs, prijs of ander item waaraan eventueel uw naam of die van uw instelling/instituut verbonden kan worden.

Ondanks het feit dat onze medisch specialisten zich kostenloos inzetten voor bovenstande doelen zijn financiële middelen van groot belang. Deze zijn vooral noodzakelijk om arts-onderzoekers te kunnen aanstellen en voor allerhande logistieke kosten.

In 2012 ontving de DPCG een subsidie van ZonMw voor het oprichtingssymposium en een 'startsubsidie' van KWF, zie link.

Ons IBAN-nummer:
NL50ABNA0610110551 te Bilthoven
t.n.v. Stichting DPCG - IQ Molenaar
  

Hoofdsponsoren*

abbott

 

www.abbottnederland.nl

logo avkv

 

www.avkv.nl
logo ipsen www.ipsen.nl
   
novartis www.novartis.com

logo_nycomed
www.nycomed.com


*De hoofdsponsoren ondersteunen de DPCG financieel, zij hebben geen invloed op het wetenschappelijk onderzoek en ander (publicatie-)beleid van de DPCG.