Algemeen

De DPCG is een landelijke multidisciplinaire werkgroep van gastrointestinaal chirurgen, MDL-artsen, medisch oncologen, radiologen, radiotherapeuten, pathologen, diëtisten en verpleegkundig specialisten.

De DPCG heeft als doel:

a. het (laten) doen van medisch onderzoek naar pancreascarcinoom, het bevorderen van optimale medische behandeling van patiënten met pancreascarcinoom.

b. het bevorderen van wetenschappelijk onderwijs naar, het organiseren van congressen en het uitgeven van publicaties over pancreascarcinoom. 

c. Het geven van en/of het verlenen van medwerking aan opleidngen aan de bij pancrascarcinoom betrokken medische beroepsbeoefenaren.

 

Update juni 2017